РЕМОНТ, РЕЦИКЛИРАНЕ, ПРОДАЖБА

МОТОКАРИ • ЕЛЕКТРОКАРИ • ТРАНСПАЛЕТНИ КОЛИЧКИ

Виличен изрванител

Продажна цена без данък
SH3356
SH33518
Описание

Параметри:   2500kg/500 mm
                      A: 800 mm
                      C: 800 mm
                      LL: 63 mm

Максимален натиск 200 bar