РЕМОНТ, РЕЦИКЛИРАНЕ, ПРОДАЖБА

МОТОКАРИ • ЕЛЕКТРОКАРИ • ТРАНСПАЛЕТНИ КОЛИЧКИ

Виличен изрванител

Продажна цена без данък
SH335
SH3351
Описание

Параметри:   3500kg/500 mm
                       A: 1000 mm
                       C: 1000 mm
                       LL: 68 mm
Максимален натиск  200 bar