РЕМОНТ, РЕЦИКЛИРАНЕ, ПРОДАЖБА

МОТОКАРИ • ЕЛЕКТРОКАРИ • ТРАНСПАЛЕТНИ КОЛИЧКИ

Позиционер 4 вилици

Продажна цена без данък
DPS
DPS1
Описание

Параметри  1600kg/600 mm
                       A: 560/1720 mm
                       B: 950 mm
                       C: 800 mm
Две хидравлични функции